Her kim bu ism-i şerifi çokça okumaya devam ederse Allâh-uTeâlâ’nın izniyle din ve bedeninde noksanlık ve helak’ten korunmuş olur.